Kamus Dakwah Jamaah Tabligh A - Z

Ini adalah kamus atau istilah-istilah dalam Jamaah Tabligh. Jika ada yang kurang mohon tambahkan di kolom komentar. Begitu juga jika ada yang salah, mohon diperbaiki, kami dengan senang hati akan menambahkannya.

A


Adab: Tatacara/tatatertib/aturan /petunjuk pelaksanaan
Ahliyah: penyebutan untuk istri
Amir: orang yang memimpin jamaah baik dalam musyawarah maupun waktu kuruj
Anshor:orang yang bertempat di sekitar mesjid yang kedatangan jamaah dari daerah lain
Awam: Orang kebanyakan

B


Banglawali Masjid: Nama Masjid Markaj dakwan di dunia (di New Delhi,India)
Bayan: Ceramah agama
Bujruk: Orang tua orang yang sudah lama dalam usaha dakwah

C


Cilla: ukuran waktu 1 cilla=40 hari

D


Dalil:Penunjuk jalan saat jaula
Dakwah ilallah : Mengajak hanya kepada Allah
Din: agama
Dinullah: agama Allah

E


Enam Sifat Sahabat: Petunjuk Akhlak para sahabat Rasululullah Salallahu alaihi wasalam


F


Fadhila: Keutamaan
Fadhila Amal: Keutamaan amal (nama kitab pegangan jamaah tabligh)
Fadhilah Sedekah: Kitab keutamaan sedekah
Faisalah: Penanggung jawab markaz provinsi


H


Halaqah: Mesjid pusat musyawarah jamaah di wilayah kabupaten
Hijrah: Pindah
Hadratji: Yang dimuliakan


I


Ilham: fikiran baik yang datang dari Allah
Israf: Mengharap kepada selain Allah
Ijtima’i: perkumpulan (berjamaah)
Infirodhi: Amalan yang dikerjakan sendiri-sendiri (pribadi)
Intiqoli: Amalan pada saat kuruj/keluar
IPB: India Pakistan Bangladesh (keluar/kuruj ke 3 negara tersebut)
Istiqbal: penerima/penyambut tamu


J


Jaula: Berkeliling kampung untuk mengajak orang taat kepad Allah
Jamaah: Kelompok atau rombongan lebih dari 2 orang.
Jihad: Melawan hawa nafsu (berperang atau berjuang membela agama)
Jalan Gajah: Nama Jalan di Medan Tempat Mesjid Jamiatul Islamiah (markaz dakwah Medan)
Jumidar: Penannggung jawab HalqahK


Karkun: Orang yang sudah pernah kuruj/keluar minimal 3 hari.
Khuruj: Keluar di jalan Allah (melatih diri bejar dakwah selama 3 hari,40 hari atau 4 bulan)
Khidmat: Membantu atau melayani
Khirosah: Petugas keamanan (penjaga keamanan)
Khususi: Bersilaturahmi/mendatangi orang tertentu yang telah dimusyawarahkan
Kebun jeruk: Nama wilayah markaz dakwah di JakartaM


Mal: harta/Biaya/dana untuk kuruj atau kegiatan lain
Makmur: orang yang ikut dalam rombongan (anggota jamaah)
Maqomi:Amalan pada saat berada di muhalla masing-masing (tidak kuruj)
Markaz: mesjid pusat musyawarah jamaah tingakat propinsi,negara maupun dunia
Muhallah: mesjid pusat musyawarah di lingkungan desa, atau daerah sekitar mesjid.
Musyawarah: memutuskan keperluan dakwah dan urusan jemaah yang henda kuruj dan masalah lainnya.
Muzakarah: Berdiskusi saling mengingatkan untuk suatu perkara tertentu.
Masturoh: Usaha dakwah di kalangan wanita jamaah tabligh penyebutan untuk wanita jamaah tabligh
Masyaih:Pemimpin/penanggung jawab markaz dunia.
Mulaqot: ertemuan suami istri untuk membicarakan masalah dakwah pada saat kuruj masturoh.
Mutakalim: juru bicara.
Muzakirin:orang yang berzikir
Muhajirin:Orang yang datang atau kuruj di daerah lain.
Muntakhab Hadist: Kitab Kumpulan hadist tentang 6 Sifat Sahabat penyusun Maulana Saad Al Khandalawi rah.N


Niat ; Rencana
Nijamuddin: Nama daerah di India tempat markaz dakwah seluruh duniaP


Petaling: Nama Markaz dakwah di MalaysiaR


Rehbar: Penunjuk jalan


S


Suroh: Penanggung jawab markaz negara


T


Taklim wa taklum: Belajar mengajar/membaca dan mendengar kandungan kitab fadhilah amal
Tafaqud: Tabungan untuk kuruj/keluar
Ta’am: makan
Takrir:ceramah pada saat jaula dan temanya tentang kebesaran Allah
Takjim wal I’tirom:Mengagungkan dan memuliyakan Ayat dan hadist yang dibaca atau di dengar
Ta’asur bi qalbi: mengesankan dalam hati

Hanya itu yang dapat kami tulisakan. Mohon doanya agar penulis bisa keluar istiqomah 3 hari, 40, Hari, 4 bulan. Astagfirullah. Iman Ane lagi lemah.

Comments

TERPOPULER MINGGU INI

Arti Mimpi Bertengkar dengan Teman Lama Berdasarkan Mujarrobat Primbon Mimpi

Cara dan Panduan Menulis Lampiran di SKRIPSI UNIVERSITAS

Kehidupan Jamaah Masturoh atau Perempuan di Jamaah Tabligh